Eer de wensen van je man – Deel 2 in Dertig Keer Respect

man eren en respecteren

Eer de wensen van je man

Een van de makkelijkste dingen die een vrouw kan doen, is het eren van de wensen van haar man. Ze moet prioriteit geven aan de dingen die het belangrijkste voor hem zijn – niet gedwongen, alsof ze zijn slaaf is, maar gewillig en vreugdevol. Het avondeten klaar hebben als hij thuiskomt, het huis netjes houden, minder tijd op Facebook doorbrengen of beter voor haar uiterlijk zorgen. Zo kan ze laten zien dat ze een anders blijdschap hoger plaatst dan die van haarzelf, uit liefdevolle bedachtzaamheid.

Klinkt dit vreemd voor je? Alle moeders kennen dit concept. Ze doen veel dingen waardoor hun kinderen zich gelukkig voelen. Ze nemen de kinderen mee naar de speeltuin, want daar spelen ze zo graag. Het kind mag uitkiezen wat ze gaan eten, als het moeder goed geholpen heeft. Met veel inspanning zorgen moeders dat hun kinderen zich geliefd voelen. Heeft jouw moeder dit ook geprobeerd, en doe je het zelf bij je kinderen (als je die mag hebben)?

Waarom zou een vrouw deze zelfopofferende liefde niet aan haar man kunnen geven? Waarom zou ze de dingen die haar man verrassen, blij en gelukkig maken, niet doen?  Ze zegt toch van haar man te houden?

Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. 

Dit soort liefde is de zelfverloochendende liefde die de Bijbel beschrijft in Filippenzen 2 vers 3 en 4. ‘door ootmoedigheid achtende de een de ander uitnemender dan zichzelven’. Als de Heere ons die nederigheid geeft, dan zien we dat het onze taak is om de wensen van onze man te eren. Zo kunnen wij hem respect en eer geven, zoals God het heeft bedoelt.

En het bijzondere is dat de Heere de vrouwen, die hun mannen eren omdat God het van hun vraagt, wil zegenen. Daarom is dit iets wat geen opgave hoeft te zijn. Je mag biddend om Gods leiding, de wensen van je man als prioriteit te stellen, en hem hierdoor te eren.

Hoe brengen we dit in de praktijk?
Je kunt iemands wensen niet eren, als je niet weet wat die wensen zijn! Vraag daarom aan je man of hij een kort lijstje wil maken (3-5 dingen) waar hij graag wil dat je aan werkt. Ga hier dan vreugdevol, ijverig en gewillig mee aan de slag.
Maak het een gewoonte om te denken: ‘Wat zou mijn man doen?’ en ‘Wat zou hij willen dat ik doe?’ als je een beslissing neemt. Zo eer je zijn wensen.

Dit was deel 2 in de serie: 30 Keer Respect. Deel 1 kun je hier vinden. Ik heb lange tijd niet geblogd i.v.m. gezondheidsproblemen. De rest van de serie komt er weer aan!
Met toestemming Jennifer Flaunders van www.lovinglifeathome.com en haar boek: 25 Ways to Communicate Respect to Your Husband. Kun je goed Engels lezen, bestel dan haar goede boeken Love Your Husband, Love Yourself en bovengenoemd boek. Aanrader!

Bron afbeelding: http://everydaylife.globalpost.com

Advertenties

Kies vrolijkheid! – Deel 1 in Dertig Keer Respect

TNMHappyWifeHappyLife-635x240

Ken je het gezegde: ‘A happy wife makes a happy life’? Met andere woorden: Een opgewekte vrouw zorgt voor een fijn leven.

Helaas gebruiken veel vrouwen humeurigheid of chagrijnigheid om hun man te manipuleren en te overheersen, iets voor elkaar te krijgen door te zeuren.. vul het zelf maar in. Salomo schreef er al over in Spreuken 21 vers 9 en 19 (het is dus van alle tijden..) Het is beter te wonen op een hoek van het dak, dan met een kijfachtige [chagrijnig en erger] vrouw, en dat in een huis van gezelschap. En in vers 19: Het is beter te wonen in een woest land, dan bij een zeer kijfachtige en toornige vrouw.

Je humeur gebruiken met een doel (om iets voor elkaar te krijgen bijvoorbeeld) heeft óók een andere mogelijkheid. Het hebben van een tevreden, opgewekte, vrolijke vrouw, zal ervoor zorgen dat het leven van een man veel fijner, gezelliger en bevredigender zal zijn.

Wij vrouwen hebben de kracht  om ons huis om te vormen van waar eerst een negatieve, onaangename, uitzichtloze sfeer hing, naar een oase van geluk, blijdschap en hoop. Dat klinkt wel heel perfect, maar lees even verder.

Hoe wij het leven bezien, heeft niet alleen een enorm effect op ons eigen gevoel van geluk, maar ook op dat van onze man en kinderen.  Het heeft weinig te maken met ‘omstandigheden in het leven’ en alles te maken met een keuze.

Het kiezen voor blijdschap betekent niet dat je een toneelstukje opvoert voor iemand anders. Het betekent dat je de manier waarop je naar dingen kíjkt, veranderd. Wees selectief met je gedachten, kies ervoor om te blijven denken aan de goede dingen in plaats van de slechte, en wees dankbaar voor wat je hebt in plaats van ontevreden over wat je mist.

Breng het in de praktijk

Wanneer de moeilijke dingen in het leven proberen om jouw vreugde te stelen, denk dan aan de manieren waarop God deze tijden zou kunnen gebruiken voor je eigen bestwil, en tot Zijn eer. Blijf gefocust op de zon achter de wolken!

30 Keer Respect

Vanaf vandaag start de 30 Keer Respect en zal ik dertig keer een korte blog posten over: Hoe respecteer ik mijn man?

Zelf heb ik een Engelse variant hiervan gevolgd, (30 Day Respect Challenge). Omdat het toepassen van respect veel oefening vereist, heb ik na overleg de auteur van de Challenge dit omgevormd tot 30 keer Respect. Hierdoor heb je langer de tijd om elk aspect van respect toe te passen.

We gaan dertig keer kijken naar: hoe respecteer ik mijn man op allerlei verschillende manieren? Waar bestaat dat ‘respecteren’ uit?

Eerlijk is eerlijk, ik vind het zelf niet echt makkelijk om altijd respect te geven. Soms ben je gestrest, soms zijn er omstandigheden, soms heb je geen zin om lief te doen, noem maar op. Het gaat dus niet vanzelf! Toen ik de 30 Days Respect Challenge deed, ging het zeker niet elke dag goed. Soms ging het helemaal niet en zag ik aan het eind van de dag dat ik me zo niet had moeten gedragen! Dus als het jou ook nog niet lukt… oefening baart kunst.  We hoeven niet een perfecte vrouw te zijn, maar we mogen ons best doen om de beste vrouw te zijn voor onze man! Onze mannen verdienen het, dat is zeker.

Denk je: Maar hij dan? Moet ik al het werk doen? Het aloude gezegde: verbeter de wereld, begin bij jezelf, gaat altijd op. Actie roept reactie op, oorzaak zorgt voor gevolg. (Roos van Leary) Als jouw actie positief is, dan zal de reactie vanzelf veranderen. Het kan tijd kosten, maar geef het de tijd en probeer het uit! Respecteer je man in alles. Voor een man is dat net zo belangrijk om te krijgen, als voor ons als vrouwen liefde. Bescherm zijn reputatie, laat hem de leider zijn, schep verbondenheid, wees mooi voor je man, enzovoort.

Wat denk je ervan? Wil je voor vrolijkheid te kiezen of lijkt dat je lastig? Hoe zie je het praktisch voor je? Ik vind het fijn om je gedachten te horen in een reactie!

Website (Engels) van Jennifer Flaunders, auteur van Love Your Husband, Love Yourself en 25 ways to Respect Your Husband

Met toestemming van de auteur: www.lovinglifeathome.com

Bron afbeelding: https://bmwkids.s3.amazonaws.com/app/uploads/2013/11/TNMHappyWifeHappyLife-635×240.jpg

Laat hem de leider zijn

Woman pulling a businessman

Er was eens een man die een bestemming bereikte, waar hij twee borden zag boven twee verschillende wegen. Op het ene bord stond: ALLE MANNEN DIE DOOR HUN VROUW GEDOMINEERD WORDEN, STA HIER. Die rij met mannen was eindeloos.

Het tweede bord las: ALLE MANNEN DIE NOOIT DOOR HUN VROUW GEDOMINEERD WORDEN, STA HIER. Onder het bord stond één man.

De man die de bestemming bereikte, trok die man aan zijn arm en zei: ‘Wat is het geheim, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? In die andere rij staan miljoenen mannen, en jij bent de enige in deze rij.’

De aangesproken man keek verbaasd rond en zei: ‘Wat bedoel je, ik weet het eigenlijk niet. Mijn vrouw zei dat ik hier moest gaan staan.’

We hebben allemaal wel grapjes gehoord of gemaakt over ‘wie heeft de broek aan?’ Maar leiderschap in het gezin is niet iets grappigs. De laatste decennia heeft onze cultuur de betekenis en de verantwoordelijkheden van man en vrouw in de maatschappij en thuis opnieuw gedefinieerd.

Steeds meer mannen zijn passief thuis, omdat de vrouw de baas is. Maar dit is niet zoals God het wil en heeft bedoeld. Hoeveel mannen zouden dolgraag hun familie willen leiden – ze kunnen het, zijn er klaar voor, ze willen het – maar hun vrouw weigert om de touwtjes uit handen te geven? Hoeveel mannen zijn er die de mogelijkheid niet krijgen om zichzelf te bewijzen, omdat hun vrouwen bang zijn dat de man zal falen of het op een andere manier zal doen dan de vrouw goed acht? Hoeveel mannen vinden de strijd om de macht zo frustrerend dat ze er klaar mee zijn en het opgeven?

Wat voor voorbeeld heb jij gehad? Is jouw moeder een sterke leider in het gezin? Neemt zij de beslissingen of volgt ze jouw vader? Veel vrouwen die een uit een gezin komen waar de moeder de baas is, neigen er naar om dat ook te doen. Maar dit is niet volgens de Bijbel. Dit staat er meerdere malen in!

In Genesis 3, helemaal aan het begin van de Bijbel, zegt God al wat Zijn wil is.
Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.

Efeze 5 vers 22: Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere.

Kolossenzen 3 vers 18: Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere.

Tegenover onze dochters hebben wij ook de plicht om te laten zien hoe God het wil, zodat Gods Woord niet gelasterd wordt. Dat de oude vrouwen aan de jonge vrouwen leren om matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde. (Titus 2 vers 3-5)

1 Petrus 3 vers 1 gaat nog verder. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden;

Wat betekent onderdanig zijn? Het huwelijksformulier geeft hier duidelijk antwoord op. ‘Gij zult uw wettigen man liefhebben, eren en vrezen (respecteren), ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, als uw heer; gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd, en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulpe. (..) Deze ordinantie (voorschrift) Gods zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn, en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten, en haar eigen mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sara haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar heer.

Toen we trouwden, hebben we een eed afgelegd voor God, om onze man onderdanig te zijn. Wat betekent die onderdanigheid in de praktijk? Als je man een beslissing neemt, dan volg en vertrouw je die, in plaats van ruzie te maken omdat je het zelf anders wilt, of steeds vragen te stellen waarom en hoe. Hij heeft goed nagedacht over zijn beslissingen en doet niet zomaar iets! Als hij wil dat iets gebeurt, dan doe je dat met blijdschap. Hij vraagt het niet voor niets! Je speelt niet de baas, maar je laat hem leiden. Moedig hem aan met enthousiasme, geef hem ruimte om te groeien, en je zult zien dat zijn leiderschap zal verbeteren met hoe meer ervaring hij krijgt.

Maar… het is zo moeilijk om de leiding op te geven. Wat als hij het niet goed zal doen, als ik hem laat leiden? Als ik het zelf doe, dan weet ik zeker dat het goed gaat. Als je heel eerlijk bent, dan is het echte probleem hier: je vertrouwt hem niet. Als je dat wel zou doen, dan hoef je hem niet te vertellen wat hij moet doen. Dan zou je zijn manier en zijn leiding prima vinden. Eigenlijk wil je het alleen op jouw manier.. dus dat zeg je tegen hem.

Iedere keer dat je hem vertelt wat hij moet doen en vooral op welke manier, dan speel je zijn moeder, terwijl hij een volwassene is. Hij is geen 2 meer! Eigenlijk veronderstel je dat hij jouw hulp echt nodig heeft, die arme jongen. Of dat zonder jouw leiding de boel in de soep loopt. Oftewel, je denkt: hij is een sukkel.  Dat gevoel is vreselijk voor iedereen – maar helemaal voor mannen, want hun grootste emotionele behoefte is  om zich bekwaam te voelen, en gerespecteerd om wat ze doen.

Natuurlijk, er zijn altijd dingen waarbij wij allemaal hulp nodig hebben. Mannen beamen dat ook, soms hebben ze ook hulp nodig. De sleutel hiertoe is om te vragen: Wil je hulp, of hoeft het niet? En als hij zegt dat het prima gaat, dan moet je er niet bij staan blijven wachten (want dat geeft hem het gevoel dat je wacht tot hij gaat falen, om dan jouw betere manier te laten zien).

Wil je dat je man een leider is? Als er een leider is, dan moeten er ook volgers zijn… Weinig mannen die trouwen zijn experts op het gebied van ‘management in het huishouden’. Alles ervaring die ze krijgen is op het moment dat ze al getrouwd zijn. Vertrouw hem als leider, en wees geduldig. ‘Mannen leiden het beste in de huizen waar hun vrouwen hen laten leiden. Vrouwen moeten weten wanneer ze een stap terug moeten doen en toegeven dat hun echtgenoot een mening heeft die even waardevol is als die van hen.’

De meeste mannen willen partnerschap, geen dictatorschap. Ze willen samenwerken met jou, wat betreft beslissingen voor het werk, het huwelijk en het gezin. Ze waarderen jouw mening; ze willen alleen niet dat je het aan hen oplegt. Ze willen jouw advies, ze willen ook dat je om hun advies vraagt. Ze willen jouw input maar ook jouw vertrouwen dat ze een goede beslissing zullen nemen.

‘Een man voelt zich bemoedigd door een vrouw die hem laat leiden, en hem dan helpt om te komen waarheen hij wil.’ Gary Thomas, in Sacred Influence

Bescherm zijn reputatie

Nou, je had het kaartje gewoon moeten kopen! Dit is toch ontzettend dom, tjonge, ik kan niet geloven dat je die kaartjes niet hebt gekocht! Had ík het maar gedaan, zeg! Nu moet je het dubbele betalen, ik vind het heel erg stom van je!’ Dit luide gesprek ving ik op toen ik in een propvolle trein zat. Een vrouw was haar man eens goed de les aan het lezen, want hij had geen goedkoop treinkaartje gekocht bij de HEMA. Heel de coupe ‘genoot’ mee van deze ruzie. De man zei niets, de vrouw stak haar tirade af.

 Dit was wel een erg heftig voorbeeld en ik hoop dat niemand van ons dit ooit zo zou doen. Want voor mannen is respect krijgen in publiek een van de belangrijkste dingen die een vrouw aan hem kan geven. Ze zouden zich liever ongeliefd voelen, dan niet gerespecteerd. ‘Er lijkt een epidemie van publieke respectloosheid te zijn voor mannen, en het grootste probleem is niet de TV, films of andere media, maar de vrouwen die hun man het meest lief moeten hebben…’ Dat schrijft Shaunti Feldhahn in haar boek Wat vrouwen moeten weten – over de gedachtewereld van mannen.

Honderden mannen vertelden haar tijdens haar onderzoek voor het boek, hoe pijnlijk het voor hen is als hun vrouwen hen publiekelijk bekritiseren, hen vernederen, of allerlei vragen stellen bij hun beslissingen. Een man vertelde haar dat er één ding was wat hij wilde dat zijn vrouw zou begrijpen: ‘dat ze hem zou steunen in publiek’. Dit was iets wat steeds naar voren kwam tijdens de gesprekken die Shaunti met mannen voerde. Veel mannen gaven aan dat hun vrouwen hen graag plagen in publiek, maar voor hen voelt dat als een marteling. Want: het mannelijke ego is het meest fragiele, kwetsbare ding op aarde. Vrouwen denken Hij denkt zo goed over zichzelf, dat mag wel wat minder. Doe dit niet! Het mannelijke ego is heel kwetsbaar!

Wij vrouwen denken dat dit een soort mannelijke trots is- maar dat is het niet. Het is niet zijn trots, maar zijn geheime gevoelens van onbekwaamheid. Er zit een groot verschil tussen je trots voelen en je bekwaam voelen. Wat er gebeurt in publiek (plagen/aanvallen/bevragen/niet met hem eens zijn) is niet dat zijn ‘trots’ een toontje lager mag zingen, maar het zorgt ervoor dat hij zich onbekwaam en vernederd voelt.  Mannen zijn altijd met elkaar in competitie. ‘Als vrouw ben je dé persoon die je man beter kent dan enig ander, en als ZIJ je niet respecteert, hoe zal een andere man je dan kunnen respecteren?’ (man). Of je het nu wilt of niet, een mans goede naam en reputatie is ontzettend belangrijk voor hem en voor zijn functioneren.

Wat is publiek? Geloof me, publiek is niet alleen in de trein, in de stad of op zijn werk. Publiek is overal. Dat is zelfs thuis, bij de kinderen, bij je vriendinnen, in je familie, met de buurvrouwen. Heel erg veel vrouwen hebben de neiging om samen met hun vriendinnen te praten over hun mannen. En dan schuwen ze het niet om zijn tekortkomingen breed uit te meten. Ze klagen over dingen die hun echtgenoot doet, die ze vervelend vinden. Ze vertellen over de irritaties, de karaktertrekken die minder prettig zijn, noem maar op. De één heeft het nog erger en zwaarder dan de ander. Deze gesprekken zorgen er niet voor dat je je beter gaat voelen over je man. Nee, je blijft die ontevredenheid voelen.

Als jij met je vriendinnen bent, hoe praat je dan over je man? Lach je over zijn fouten, of bouw je zijn reputatie op? Hoe jij over je man praat, laat veel zien over jezelf.

De Bijbel schrijft heel duidelijk over dit onderwerp. Spreuken 12 vers 4: Een kloeke huisvrouw is een kroon haars heren; maar die beschaamt maakt, is als verrotting in zijn beenderen.

Wil je een kroon zijn voor je man, of een ‘verrotting in zijn beenderen’?

Spreuken 18: 21-22 Dood en leven zijn in het geweld der tong; en een ieder, die ze liefheeft, zal haar vrucht eten. Die een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden, en hij heeft welgevallen getrokken van den HEERE.

Een onderdeel van vrouw zijn is hoe we over onze man spreken. Bewaar zijn goede naam, tegenover iedereen. Zijn naam is ook jouw naam, en die van jullie kinderen. Prediker 7 vers 1:  Beter is een goede naam, dan goede olie, en de dag des doods, dan de dag, dat iemand geboren wordt.

Als vrouw heb je de kracht in handen om je man publiekelijk te maken of te breken. Laat aan anderen zien waarom ze jouw man moeten hoogachten en waarderen. Je moet ervoor zorgen dat nooit iemand door jouw gedrag zijn integriteit in twijfel durft te trekken. Je moet zijn reputatie opbouwen! Spreuken 22 vers 1: De naam is uitgelezener dan grote rijkdom, de goede gunst dan zilver en dan goud.

Hoe doen we dit? Alles wat ik over mijn man zeg, moet laten zien dat ik hem respecteer en waardeer. Ik mag dus niet negatief over hem praten. Vertel aan je vriendinnen wat voor een geweldige vader hij is, omdat hij elke dag met zijn kinderen speelt. Is hij zo handig? Schep op over de mooie kast die hij gemaakt heeft, of de koelkast die hij zelf gerepareerd heeft. Laat maar aan hen zien, waarom je zo trots op hem bent! Met Shaunti’s woorden: Hij zal zich heel geliefd voelen en denken dat hij de beste vrouw in de wereld getrouwd heeft!’

Goede communicatie met je man… ook als je ruzie hebt

Communicatie is heel belangrijk in een relatie. Je moet je gevoelens kunnen delen met je man, hij moet zijn gevoelens kunnen verwoorden, je moet eerlijk zijn naar elkaar en alles kunnen zeggen. Maar… nieuw onderzoek naar het mannelijke brein wijst uit dat praten met je man over dingen die je dwarszitten, eigenlijk minder effectief is dan jij zou willen. Want discussie over een onderwerp kan de snelste manier zijn om de communicatie te stoppen…

De grootste mythe over relaties is dat praten helpt, zegt Patricia Love, psychotherapeut uit Texas, eigenaar van Austin Family Institute. Zij heeft samen met Steven Stosny, expert op het gebied van mannelijke agressie, het boek ‘How to Improve Your Marriage Without Talking About It’ geschreven.

‘Voor vrouwen is het troostend om over gevoelens te praten, maar het zorgt er bij mannen voor dat ze zich niet op hun gemak voelen. Als mannen over hun gevoel praten, gaat er meer bloed naar hun spieren. Ze worden onrustig, en vrouwen denken dan dat ze niet luisteren.’

Het verschil tussen een jongen en een meisje is al duidelijk na de geboorte. Als een baby-meisje een luid geluid hoort, probeert ze uit angst oogcontact te maken met iemand, maar een baby-jongetje zal op datzelfde geluid reageren met rondkijken, als een vlucht-of-vecht reactie, waarbij adrenaline wordt aangemaakt. Als meisjes ouder worden leren ze meer te doen dan alleen oogcontact te maken. Hun strategie bij conflicten en problemen is: erover praten. Jongens daarentegen, hebben het nodig om zich terug te trekken.

Het grootste probleem voor een man is de schaamte die hij voelt als hij het niet goed genoeg doet – daarom is praten over relatieproblemen (met andere woorden: wat hij verkeerd doet) net zo fijn voor een man als slapen op een spijkerbed.

‘Lieverd, we moeten praten. Ik voelde me gisteren echt alleen, toen jij….’ Wat denkt een vrouw als zij dit zegt? Ze gaat ervan uit dat door dit te zeggen, ze zich beter zal gaan voelen. Ze zal de band met haar man weer verstevigen, want ze legt het uit en door erover te praten voelt ze intimiteit.

Maar wat denkt een man als zijn vrouw dit tegen hem zegt? Hij voelt schaamte, want hij heeft het niet goed genoeg gedaan. Hij voelt zich nu niet capabel. Vervolgens trekt hij zich terug of verdedigt zich. Een man wil zijn vrouw gelukkig en blij maken, en hij merkt of hoort dat het niet is gelukt, voelt hij schaamte.

Dat is niet alleen iets in zijn hoofd. Als een man zich beschaamd voelt door vrouwelijke kritiek, dan wordt zijn lichaam gevuld met cortisol, een stresshormoon met een naar effect – hij trekt zich terug (vlucht) of gaat zich verdedigen (vecht). Een vrouw heeft diezelfde cortisol aanmaak als haar man tegen haar schreeuwt, haar negeert of iets doet wat haar bang maakt en hun band bedreigd.  Dit stresshormoon kan bij mannen uren in hun lichaam blijven, en bij vrouwen zelfs dagen. Geen wonder dat beide het proberen te vermijden.

Dus praten over relatieproblemen zorgt ervoor dat mannen heel veel stresshormoon aanmaken. Hoe lossen wij vrouwen, die eindeloos kunnen praten, dat op?

We moeten leren dat vóórdat we communiceren met woorden, we eerst een non-verbale verbondenheid creëren. We kunnen dat heel simpel doen door aanraking, seks, of samen dingen doen. De intiemste momenten zijn er als je niet praat. We moeten stoppen om de band met onze man alleen maar verbaal proberen te evalueren! Wat heel interessant is, zegt Stosny, is dat als stellen zich verbonden voelen aan elkaar, mannen meer willen praten en vrouwen minder hoeven praten. Dan is het in balans.

Mannen en vrouwen moeten leren en begrijpen dat tijdens een conflict of een probleem, ze beiden een andere kwetsbaarheid hebben. Die voelen ze niet in dezelfde mate: schaamte (man) en angst (vrouw). Beide partners moeten moeite doen om elkaars standpunt te begrijpen. Maar als je boos bent, is het bijna onmogelijk om je in te leven in het perspectief van de ander. En dan verlies je het gevoel van verbondenheid, waar je juist zo naar verlangt.

Hoe krijg je die verbondenheid? De oplossing is positieve versterking. In plaats van te zeggen: ‘Ik vind het zo irritant als je jouw sokken steeds in de hoek van de kamer gooit’ (kritiek) of : ‘Gisteren was het echt niet leuk toen ik de sokken vond in de hoek van de kamer’ (onderliggende boodschap: dat heb jij gedaan), moet je het anders verwoorden.

Hoe dan?

‘Lieverd, ik vind het zo fijn als je jouw sokken in de wasmand gooit, dat maakt me heel blij!’ ‘Schat, ik zou het zo fijn vinden als je de wc-bril omhoog zou doen.’ En als hij het dan gedaan heeft (wees alert! hij zal het proberen, maar wil dan wel graag dat je het opmerkt!), wees ontzettend blij en laat op alle mogelijke manieren je blijdschap zien. En steeds als hij dan zijn sokken in de wasmand gooit, in plaats van naast het bed, laat jouw dankbaarheid zien. ‘Wat fijn, bedankt dat je de vuile was in de wasmand gooit! Kom hier, je krijgt er een kus voor.’ Wees geduldig, het zal nog wel eens fout gaan.

Na verloop van tijd wordt het voor de man automatisme om te doen wat jij vroeg, want hij krijgt steeds waardering en dat geeft hem (uiteraard) een fijn gevoel. En vergeet hij het een keer? Ga dan niet zeuren of klagen (!) maar doe het tegenovergestelde. Zeg: ‘Ik vind het zo geweldig dat je altijd voor mij… ‘ en benoem niet dat het een keer niet is gebeurd. Zie het moment van ‘falen’ als een herinnering voor jou: ik moet weer laten merken dat ik het fijn vind! Ik beloof je, het werkt steeds weer. Zolang je je man positief blijft versterken, zal hij zijn uiterste best doen. Ik spreek uit ervaring!

Als een man onze wensen deze manier hoort, dan wil hij het graag doen. Wie wil er niet gewaardeerd worden? Er wordt geen stresshormoon aangemaakt bij zo’n opmerking, maar het effect kan wel zijn dat hij het vanaf nu echt zal proberen. En dat is uiteindelijk toch wat je wilt, of niet?

Vrouwen moeten geloven dat hun man hen echt blij wil maken, en ze moeten de boodschap positief brengen. Mannen kunnen veel beter luisteren naar hun vrouw als ze niet het gevoel hebben dat zij de schuld krijgen van het probleem (ook al vind jij echt dat ze dat zijn).

Probeer het uit en geef het de tijd!

Mooi zijn voor je man

In je verkeringstijd nam je uren de tijd om jezelf op te tutten voor een date. Je haren mooi gekruld, bodylotion op je net geschoren benen, je leukste kleren aan, passende schoenen erbij… Helemaal klaar om alle aandacht van je vriend te krijgen. Wat voelde dat goed! Je deed alles om hem zover te krijgen jouw man te worden.

Toen trouwde je. Toen werd het leven drukker en maakte je het jezelf wat makkelijker. En eerlijk gezegd, toen nam je ook niet meer de tijd om jezelf zo mooi te maken. Want nu is hij je man, en hij moet je toch mooi vinden, ongeacht hoe je eruit ziet. Het gaat er niet om het uiterlijk, maar om het innerlijk, toch? En, eerlijk gezegd, wat scheelt het je een tijd dat je niet zo lang voor de spiegel hoef te staan! Waarom denken we, dat als we getrouwd zijn, dat we kunnen stoppen?

Eigenlijk is het niet eerlijk. Voordat je trouwt, heeft je aanstaande het idee dat hij een verzorgde, aantrekkelijke vrouw krijgt die er mooi uit wil zien. En zodra hij getrouwd is… Tja, het is over. De knop is omgedraaid. Opeens loopt ze zaterdags rond in een pyjama. Ze doet het haar elke dag in een paardenstaart. Ze scheert haar benen niet meer. Ze gaat zonder zichzelf op te tutten naar de winkel.

Ik wil dat mijn man trots op mij is als we samen ergens heen gaan. Maar ik wil ook dat hij trots op mij is, als ik alleen ergens naar toe ga. En mijn uiterlijk is daar een belangrijk onderdeel van.

Een man voelt zich geliefd als zijn vrouw haar best doet om er mooi uit te zien voor hem. En niet alleen als ze samen ergens heen gaan. Nee, juist ook thuis! Een man voelt zich gewaardeerd als zijn vrouw speciaal voor hem, haarzelf mooi aankleedt, en het belangrijk vindt om er goed uit te zien.

Je hoeft geen kleren te dragen die je zelf niet comfortabel vindt, dat zeg ik niet. Ook hoef je niet in strakke, uitdagende korte jurkjes of rokjes het huis schoon te maken of boodschappen te doen. Vergeet niet dat andere mannen je ook zullen zien als je in publiek bent, en wil je dat zij aan jou denken als jij je zo kleedt, (doordat je zoveel van je lichaam laat zien) of zorg je ervoor dat hun gedachten blijven bij hun eigen vrouw?

Kleed je op een manier die jouw man mooi vindt en God behaagt. Wacht niet tot de middag om je badjas aan de haak te hangen, je haren mooi te doen, je benen in te smeren. Trek gelijk mooie kleren aan als je opstaat. Zorg er elke dag voor dat je man graag naar huis gaat, omdat hij weet dat zijn prachtige vrouw daar op hem wacht. Als je ziet dat je kleding onder de vlekken zit, 5 minuten voordat hij thuiskomt, kleed je gauw nog even om. Zorg dat hij minder moeite heeft om zijn ogen alleen naar jou te laten gaan. Je wilt toch dat je man alleen aan jou denkt? Doe je best daarvoor!

Een vrouw kiest ervoor om er mooi uit te zien voor haar man, omdat ze hem respecteert en graag doet wat hij fijn vindt. Daarom zorgt ze er ook voor dat het huis netjes is, dat de bedden zijn verschoond, dat zijn overhemden zijn gestreken. Daarom kookt ze wat hij lekker vindt. Het is niet alleen voor hem, maar ook voor haarzelf: ze respecteert en verzorgt zichzelf hierdoor.

– Ze wil er op haar best uitzien in het openbaar omdat ze begrijpt dat als ze in publiek is, ze niet zichzelf alleen vertegenwoordigt, maar ook haar man en familie.

 Ze wil er op thuis haar best uitzien want ze weet dat er goed uitzien en zich comfortabel voelen belangrijk is voor haarzelf, haar man en haar familie. Het is niet een zwart-wit keuze, waarbij mooie kleding alleen voor buitenshuis is. In mooie kleding kan je ook je werk doen. Een leuke schort is niet lelijk!

– Ze wil er op haar best uitzien in privé want dat is het speciale moment wanneer ze makkelijk haar man blij kan maken. (Als een outfit niet netjes genoeg is om in het openbaar of bij je kinderen gedragen te worden, betekent dat niet dat je het nooit kan dragen…)

Natuurlijk is hoe je eruit ziet veel meer dan alleen de kleding die je aantrekt. De Bijbel zegt in 1 Timotheus 2 vers 9-10: ‘Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding; Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken.’

 Dus ook ons gedrag komt aan bod. Onze houding en gedrag spreekt boekdelen, het draagt niet alleen uit wat we over onszelf denken, maar ook hoe we anderen zien. Inclusief onze mannen.

Ons mooi maken voor onze man, en hem behandelen als een man is niet alleen goed voor hem en voor je huwelijk – het is ook goed voor jezelf. Voel je je niet sterk en zelfverzekerd en begeerlijk, als je op een speciale manier naar je man lacht en je ziet dat hij zo aangetrokken is tot jou?

Je hebt zijn aandacht getrokken voordat je trouwde. Waarom niet de moeite doen om die aandacht vast te houden? 

 

————————————————————————————–

Meer lezen?

Boek: Wat vrouwen moeten weten (Shaunti Feldhahn)

Boek: Love your husband, love yourself (Jennifer Flanders)

Haar website met het artikel wat ik heb gebruikt over dit onderwerp (Engels) http://lovinglifeathome.com/2013/10/26/what-shall-i-wear/