Bid voor hem – Deel 6 in Dertig Keer Respect

woman-praying

Bidt zonder ophouden – 1 Thessalonicenzen 5 vers 17.

 Ruth Graham adviseert vrouwen dit: vertel het positieve aan je man, en vertel God het negatieve. Geen enkele man is ooit door kritiek van zijn vrouw aangemoedigd om een betere man te worden. Breng daarom je zorgen naar God.

Het is zo makkelijk om op het negatieve te focussen. En veel vrouwen vinden dat er meer nodig is dan ‘alleen maar’ gebed. Maar gebed is het krachtigste. God kan het onmogelijke doen. Wij kunnen van alles proberen om onze man te veranderen, maar alleen God kan dat!

Eerlijk gezegd is het vaak moeilijk om te doen wat het beste is. Of eigenlijk willen we het niet. We spuien liever onze verontwaardiging en klachten… met als gevolg dat onze man gekwetst is en zich terugtrekt of boos reageert omdat hij zich niet gewaardeerd voelt. We willen het zelf oplossen… zonder om Gods leiding te vragen.

Uiteindelijk komt het op onze manier helemaal niet goed. Diep in ons hart weten we wel dat negatief zijn en mopperen het juiste effect niet heeft. En dat het ook niet naar Gods wil is. Mannen reageren veel beter op vergeving en liefde, dan op boosheid en klagen. En wij eigenlijk ook. Wie niet?

Probeer nu eens de beste manier. In plaats van klagen en het negatieve over je man tegen hem (of anderen) uit te spreken: bidt tot God en breng je zorgen en vragen tot Hem. Hij wil ons helpen als wij het zelfs het allerminst verwachten.

Wees trouw in het bidden voor je echtgenoot. Doe dit elke dag. Je zult waarschijnlijk een verandering opmerken, niet alleen in hem, maar ook in jezelf

We hoeven natuurlijk niet te wachten tot er een probleem of onenigheid is, voordat we beginnen met bidden. Een vrouw kan en moet regelmatig voor haar man op haar knieën gaan. Gebed zou iets moeten zijn wat we de hele dag door doen.

We hebben allemaal Gods hulp nodig, maar onze mannen zeker, want als het hoofd van het huis, hebben zij alle zorgen van het hele gezin op hun schouders. Jouw man moet verantwoording afleggen voor God, niet alleen over hemzelf, maar ook over de manier waarop hij het gezin leidt, stuurt, dient en hoe hij voor zijn vrouw en kinderen zorgt. Dat is een grote verantwoordelijkheid!

Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. – Filippenzen 4 vers 6.

Breng het in de praktijk

  • De volgende keer als je boos of geïrriteerd bent door je man, bidt dan in plaats van ruzie te maken.
  • Bidt voor je man in zijn verschillende rollen: echtgenoot, vader, zoon, buurman, kostwinner, broer, enz. Bidt voor de reputatie van je man.

Dit was deel 6 in de serie: 30 Keer Respect. Lees hier Kies vrolijkheid (1),  Eer zijn wensen (2), Luister met aandacht (3), Onderbreek niet (4), Focus op zijn positieve kanten (5). Probeer je te focussen op 1 ding tegelijk, totdat er weer een volgend deel verschijnt. Hierdoor leer je goed te oefenen!

Met toestemming gedeeltelijk overgenomen van Jennifer Flaunders van http://www.lovinglifeathome.com 

Bron afbeelding: klik

Advertenties