Focus je op zijn positieve kanten – Deel 5 in Dertig Keer Respect

Focus op zijn goede kanten

Focus op zijn goede kanten

Uiteraard heeft jouw man zijn fouten (net zoals jij die hebt), maar teveel aan zijn fouten en tekortkomingen denken, zorgt ervoor dat jullie je allebei ellendig voelen. Mannen voelen zich diep van binnen vaak erg onzeker of ze het allemaal wel kunnen. Als wij, in plaats van hem opbouwen en bevestigen dat wij in hem geloven, ons focussen op wat hij fout doet in de relatie of het huwelijk, dan wordt het een self-fulfilling prophecy. De man voelt dat zijn vrouw hem ook niet goed genoeg vindt en niet gelooft dat hij het kan… en probeert het dan ook niet. Zo zijn we onbewust bezig met het tegenovergestelde van wat we willen. Kies daarom om je te focussen op de kwaliteiten van je man, zodat hij voelt dat jij als vrouw achter hem staat.

Ook hier is het weer: behandel de ander zoals jij behandeld wilt worden. Wat zou je liever willen: dat jouw man zich steeds richt op jouw liefste, mooie en prijzenswaardige eigenschappen? Of zou je liever willen dat hij jouw goede kanten negeert en zich concentreert op jouw meest irritante en vervelende kanten? Doe voor hem wat jij graag wilt dat hij ook voor jou doet.

Voorts, broeders [en zusters], al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wél luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelve. Filippenzen 4 vers 8.

Denken over zijn positieve eigenschappen is niet zo moeilijk! Zeker niet als je bedenkt dat sommige dingen die jij als negatief ziet, voortkomen uit positieve eigenschappen. Bijvoorbeeld: je man koopt graag het nieuwste en het mooiste, wat jij misschien lastig vindt omdat je het onnodig vindt. Maar hij is gul en geeft de nog goede spullen weg aan mensen die het meer nodig hebben dan jullie twee. Je kunt je dan richten op het punt dat hij geld besteedt aan onnodige spullen… zonder je te richten op de positieve kant hiervan, dat hij gul is met de zegeningen die hij heeft ontvangen, en zonder moeite anderen blij maakt met iets goeds.

Het is geen probleem dat jij en je man anders zijn. Jullie sterke punten zijn niet hetzelfde. Veel hiervan is zo geschapen, want God wilde dat man en vrouw elkaar aanvullen.  Anders is niet gelijk slecht. Het is gewoon… anders.

Richt je dus niet op de vlakken waarin jij sterk bent, en je man zwak… Punten waarvan jij misschien denkt dat je man niet voldoet aan de maatstaf. Die focus zal alleen maar tot ontevredenheid, boosheid, bitterheid en verontwaardiging leiden. Dat zal de liefde en intimiteit in je huwelijk teniet doen… misschien zelfs je huwelijk.  Denk in plaats hiervan aan zijn sterke kanten, die jouw zwakke kanten aanvullen en jou zo compleet maken.

Heeft jouw man zwakke kanten? Uiteraard. Hij is een zondig mens, net als jij. Je mag voor zijn zwakke kanten bidden, maar je mag je niet focussen hierop.

‘Er is niets anders wat je kunt trouwen [dan een zondaar].’ Elizabeth Elliot

Bedenk de goede eigenschappen van je echtgenoot. Houd ze in je hoofd. Als het moeilijk voor je is (geweest) om te focussen op het positieve, bid dan of God je wil helpen om je man met nieuwe ogen te bezien.

Breng het in de praktijk
Maak een lijst van eigenschappen van je man die jij het meest waardeert. Bijvoorbeeld: hij werkt hard. Hij ruimt zijn rommel op. Hij zegt elke dag dat hij van mij houdt. Hij kan goed koken. Hij is een betrokken vader. Hij is vriendelijk. Hij is realistisch. Hij is behulpzaam. Hij wil een goede echtgenoot zijn.
Zeg deze dingen ook steeds tegen hem, in privé en in publiek! Vertel hem elke dag tenminste één ding wat hij heeft gedaan en waar je dankbaar voor bent. Doe dit ook waar anderen bij zijn – juist dan. Anderen zien dan ook hoe zeer jij je man waardeert (en dit kan ervoor zorgen dat andere stellen elkaar ook zo positief gaan benaderen!).

Als je Engels kunt lezen, bekijk dan deze lijst met 99 redenen om dankbaar te zijn voor je man, om een goede start te maken.

Dit was deel 5 in de serie: 30 Keer Respect. Lees hier deel 1 deel 2, deel 3, deel 4. Probeer je te focussen op 1 ding tegelijk, totdat er weer een volgend deel verschijnt. Hierdoor leer je goed te oefenen!

Met toestemming gedeeltelijk overgenomen van Jennifer Flaunders van http://www.lovinglifeathome.com en haar boek 25 ways to Respect Your Husband

Bron afbeelding: klik

Advertenties

Onderbreek je man niet – Deel 4 in Dertig Keer Respect

respecteer je man

Respecteer je man door hem niet te onderbreken

Heb je weleens meegemaakt dat je met iemand praatte die je steeds onderbrak? Dat wordt al snel vervelend. Je krijgt niet het idee dat de ander oprecht geïnteresseerd is in je verhaal; maar juist zijn of haar eigen verhaal belangrijker vindt.

Zelfs als je al denkt te weten wat hij gaat zeggen, laat je respect en beleefdheid zien door hem niet halverwege de zin te interrumperen.

De Bijbel noemt heel vaak dat we niet te snel moeten praten of antwoorden:
Een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Jakobus 1 vers 19
-Hebt gij een man gezien, die haastig in zijn woorden is? Van een zot is meer verwachting dan van hem. Spreuken 29 vers 20
Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste niet een woord voort te brengen voor Gods aangezicht; want God is in den hemel, en gij zijt op de aarde; daarom laat uw woorden weinig zijn. Prediker 5 vers 2
Die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van benauwdheden. Spreuken 21 vers 23
In de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet; maar die zijn lippen wederhoudt, is kloek-verstandig. Spreuken 10 vers 19

Als jouw man de tijd neemt om goed na te denken over wat hij gaat zeggen, dan is het juist heel belangrijk dat je geduldig bent en hem niet onderbreekt, als hij probeert zijn gedachtes bij elkaar te krijgen en ze vervolgens te uiten.

Als je bent zoals de meeste vrouwen, denk je over dingen na door erover te praten. Alle verbindingen tussen de linker- en de rechterhersenhelft maken dat jouw normale manier om dingen te verwerken. En daardoor kun je tegelijk praten én denken over veel gedachtes en gevoelens.

Maar de hersenen van de meeste mannen (misschien ook die van jou!) zitten heel anders in elkaar. In de meeste gevallen is het uiterst ingewikkeld voor een man om goed over iets na te denken terwijl hij erover praat. En ook om na te denken over wát hij nou denkt. Ja, dat klinkt vreemd voor ons vrouwen.  Als je een moeilijk gesprek voert, waarin je man moet vertellen wat hij denkt, kan het dat hij niet eens weet wat hij denkt! (ongelofelijk, of niet?) Zijn hersenen moeten het eerst intern verwerken. Geef hem dus de tijd daarvoor. Misschien trekt hij zich terug om erover na te denken. Dit doet hij dan uit liefde voor jou!

Hoe stil of introvert je man ook is, houd geen monoloog. Neem af en toe een pauze en wees stil, om hem de mogelijkheid te geven te reageren op wat je zegt. Dat kan betekenen dat er soms stiltes vallen in het gesprek. Ook als je bij anderen op bezoek bent of in het gezelschap bent van anderen, onderbreek je man dan niet. Laat jouw respect zien door naar hem te luisteren.

Ben je wel eens een stel tegengekomen, waarbij de vrouw (of de man) de ander steeds verbeterde? ‘Nee, het was geen 3 weken, het was 4 weken!’ ‘Het hekje was niet rood, het was wit.’ Verbeter je man niet in het bijzijn van andere mensen over een onbelangrijk detail.  Dit is beschamend voor je man (en voor wie niet?). Het is vervelend voor luisteraars en nog vervelender voor de spreker. Je laat eigenlijk doorschemeren dat de ander ‘het niet goed genoeg vertelt, dat jij het beter kan’. Maar andersom zou jij misschien ook wat fouten maken. Toon juist respect in publiek, door hem te steunen en niet te onderbreken.

Als je door werktijden het grootste gedeelte van de dag niet bij je man bent, maak dan een lijstje met dingen die je met hem wilt bespreken: grappige dingen die gebeurde, zomaar wat gedachtes, vragen die je wilt stellen, enz. De lijst zorgt er later voor, dat als hij jou over zijn dag vertelt, je niet bang hoeft te zijn dat je vergeet wat je hem wilde vertellen over jouw dag. Daardoor hoef je hem niet te onderbreken en kan je met aandacht luisteren.

Dit was deel 4 in de serie: 30 Keer Respect. Lees hier deel 1,  deel 2, en deel 3. Probeer je te focussen op 1 ding tegelijk, totdat er weer een volgend deel verschijnt. Hierdoor leer je goed te oefenen!

Met toestemming gedeeltelijk overgenomen van Jennifer Flaunders van http://www.lovinglifeathome.com 
Gebruikte bron: http://goo.gl/RAQBnY
Bron afbeelding: http://goo.gl/dvzEgQ

Luister naar je man met aandacht – Deel 3 in Dertig Keer Respect

Luisteren met als doel begrip

Luisteren met als doel begrip

Geef je man zoveel als mogelijk is jouw ongedeelde aandacht. Leg andere dingen aan de kant, kijk in zijn ogen en luister naar wat hij heeft te zeggen met als doel hem te begrijpen en zijn woorden te onthouden.

‘een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn’ (Jakobus 1 vers 19)

Je eert en respecteert je man als je naar zijn stem luistert. Maar zorg ervoor dat je actief luistert, dat je je gedachten richt op wat hij te zeggen heeft, in plaats van wel zijn woorden te horen, maar ze niet echt te laten registreren.

Het gebeurt vaak met kinderen als ze door hebben dat je ergens druk mee bezig bent, en niet de moeite zal nemen om echt te luisteren, dat ze dan misbruik van je maken door te vragen: Mam, mogen we nog een snoepje? Mogen we alleen een rondje fietsen? En omdat je niet gestoord wil worden, knik je afwezig met je hoofd (zonder het zelf op te slaan of echt te luisteren). Misschien deed je dit zelf ook toen je jong was.

Passief luisteren is geen luisteren. Passieve luisteraars dagdromen totdat de ander klaar is en zij mag praten. Passieve luisteraars laten de woorden het ene oor ingaan, en het andere oor uit. Passieve luisteraars lijken mijlenver weg te zijn. Passieve luisteraars repeteren hun antwoord in hun hoofd, terwijl ze afwachten tot de ander eindelijk is uitgepraat. Ze willen zo snel mogelijk dat het gesprek over is (zodat ze weer verder kunnen op hun mobiel, laptop of met hun boek).

Een actieve luisteraar daarentegen hoort wat er gezegd wordt, laat de woorden registreren en denkt erover na, kijkt de ander aan, blijft betrokken en aanwezig in het gesprek, luistert zonder te oordelen, probeert de anders denkwijze te volgen en stelt vragen om het nog beter te begrijpen.

‘De meeste mensen luisteren niet met het doel om te begrijpen, ze luisteren om te reageren.’ Stephen R. Covey

Goed luisteren met als doel begrip, vraagt erom dat er niet geoordeeld wordt. Het doel van luisteren is niet om het met de ander eens te zijn. Hoe leer je om een aandachtige en reflectieve luisteraar te zijn? Ga op een relaxte, aandachtige manier tegenover de spreker zitten (als dit mogelijk is). Heb volledige aandacht voor de verbale en non-verbale communicatie. Zeg na vier of vijf zinnen: ‘Mag ik even controleren of ik je begrijp?’ Herhaal dan in jouw eigen woorden wat je gehoord hebt, en welke gevoelens je hebt opgepikt. ‘Je zei…’, ‘je voelde.., klopt dit?’ Als het niet klopt, vraag dan om uitleg voor datgene wat je niet begrepen hebt. Doe dit steeds en oordeel niet.

Breng het in de praktijk.

Soms is het niet handig of mogelijk om alles uit je handen te laten vallen om oogcontact te maken, maar je kunt nog steeds laten zien dat je aandacht voor hem hebt door te reageren op wat hij zegt, vragen te stellen en af en toe naar hem te kijken (terwijl je verder gaat met bijvoorbeeld was vouwen of opruimen). Je kunt echter niet actief luisteren als je hoofd met iets anders bezig is.

Dus leg je mobiel gelijk aan de kant als hij tegen je begint te praten, kijk op van je scherm of van je boek (en laat je ogen er niet steeds naar terug dwalen). Zorg dat je houding uitstraalt dat je geïnteresseerd bent in wat hij te zeggen heeft. Pak jezelf aan als je merkt dat je terugvalt in passief luisteren.

We scoren geen punten met net doen alsof we luisteren, terwijl we het niet doen. Dus focus je op wat je man zegt. Denk over zijn woorden na. Luister… en laat hem weten dat je naar hem luistert.

Dit was deel 3 in de serie: 30 Keer Respect. Hier lees je deel 1, en hier deel 2. 
Met toestemming Jennifer Flaunders van http://www.lovinglifeathome.com en haar boek: 25 Ways to Communicate Respect to Your Husband. Kun je goed Engels lezen, bestel dan haar goede boeken Love Your Husband, Love Yourself en bovengenoemd boek. Aanrader!

Gebruikte bron: http://goo.gl/uroy9T
Afbeelding: http://goo.gl/ctplcP

Eer de wensen van je man – Deel 2 in Dertig Keer Respect

man eren en respecteren

Eer de wensen van je man

Een van de makkelijkste dingen die een vrouw kan doen, is het eren van de wensen van haar man. Ze moet prioriteit geven aan de dingen die het belangrijkste voor hem zijn – niet gedwongen, alsof ze zijn slaaf is, maar gewillig en vreugdevol. Het avondeten klaar hebben als hij thuiskomt, het huis netjes houden, minder tijd op Facebook doorbrengen of beter voor haar uiterlijk zorgen. Zo kan ze laten zien dat ze een anders blijdschap hoger plaatst dan die van haarzelf, uit liefdevolle bedachtzaamheid.

Klinkt dit vreemd voor je? Alle moeders kennen dit concept. Ze doen veel dingen waardoor hun kinderen zich gelukkig voelen. Ze nemen de kinderen mee naar de speeltuin, want daar spelen ze zo graag. Het kind mag uitkiezen wat ze gaan eten, als het moeder goed geholpen heeft. Met veel inspanning zorgen moeders dat hun kinderen zich geliefd voelen. Heeft jouw moeder dit ook geprobeerd, en doe je het zelf bij je kinderen (als je die mag hebben)?

Waarom zou een vrouw deze zelfopofferende liefde niet aan haar man kunnen geven? Waarom zou ze de dingen die haar man verrassen, blij en gelukkig maken, niet doen?  Ze zegt toch van haar man te houden?

Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. 

Dit soort liefde is de zelfverloochendende liefde die de Bijbel beschrijft in Filippenzen 2 vers 3 en 4. ‘door ootmoedigheid achtende de een de ander uitnemender dan zichzelven’. Als de Heere ons die nederigheid geeft, dan zien we dat het onze taak is om de wensen van onze man te eren. Zo kunnen wij hem respect en eer geven, zoals God het heeft bedoelt.

En het bijzondere is dat de Heere de vrouwen, die hun mannen eren omdat God het van hun vraagt, wil zegenen. Daarom is dit iets wat geen opgave hoeft te zijn. Je mag biddend om Gods leiding, de wensen van je man als prioriteit te stellen, en hem hierdoor te eren.

Hoe brengen we dit in de praktijk?
Je kunt iemands wensen niet eren, als je niet weet wat die wensen zijn! Vraag daarom aan je man of hij een kort lijstje wil maken (3-5 dingen) waar hij graag wil dat je aan werkt. Ga hier dan vreugdevol, ijverig en gewillig mee aan de slag.
Maak het een gewoonte om te denken: ‘Wat zou mijn man doen?’ en ‘Wat zou hij willen dat ik doe?’ als je een beslissing neemt. Zo eer je zijn wensen.

Dit was deel 2 in de serie: 30 Keer Respect. Deel 1 kun je hier vinden. Ik heb lange tijd niet geblogd i.v.m. gezondheidsproblemen. De rest van de serie komt er weer aan!
Met toestemming Jennifer Flaunders van www.lovinglifeathome.com en haar boek: 25 Ways to Communicate Respect to Your Husband. Kun je goed Engels lezen, bestel dan haar goede boeken Love Your Husband, Love Yourself en bovengenoemd boek. Aanrader!

Bron afbeelding: http://everydaylife.globalpost.com